Katto-kaasinen huoltaa kattosi

HR-Kaasinen Oy:n tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä
HR-Kaasinen Oy
Y-tunnus: 2296819-4
Osoite: Ratamotie 68, 90800 Oulu
Puhelin: 010 406 2140
Sähköposti: info@katto-kaasinen.fi


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Henna Kaasinen
Osoite: Ratamotie 68, 90800 Oulu


3. Rekisterin nimi
HR-Kaasinen Oy:n asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien
velvollisuuksien täyttämiseksi.
Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, tilausten, laskutuksen, takuuseen liittyvien
asioiden hoitamiseen ja muuhun asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden
yhteydessä, asiakasviestinnässä, markkinoinnissa, referenssilistaan, liiketoiminnan
kehittämiseen ja analysointiin.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero,
sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista sekä niiden muutoksista,
asiakaspalautetiedot, laskutus- ja rahoitussopimustiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään yhteydenottolomakkeilla lähetetyistä viesteistä sekä sähköpostitse
ja puhelimitse tai sopimuksista, messuilta ja muista asiakastapaamisista ja
markkinointiarpajaisten ja kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta muille tahoille, ellei lainsäädäntö tai viranomaismääräys siihen velvoita.